วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ไม้เลื้อย


รสสุคนธ์
เป็นไม้เลื้อย เถาเหนียว
ออกดอกตลอดปี ดอกมีกลิ่นหอม
ราคาขายส่ง : 20 - 40 บาท/ต้น

ราคาขายปลีก : 30 - 50 บาท/ต้น


เล็บมือนาง
เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง
ออกดอกเป็นช่อแขนง ดอกมีกลิ่นหอม
ราคาขายส่ง : 15 - 30 บาท/ต้น
ราคาขายปลีก : 20 - 40 บาท/ต้น


พวงชมพู
เป็นไม้เลื้อยเถาอ่อน
ดอกเป็นรูปหัวใจเล็กๆ ออกดอกตลอดทั้งปี
ราคาขายส่ง : 15 - 40 บาท/ต้น

ราคาขายปลีก : 20 - 50 บาท/ต้น


การเวก
เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง
ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตรงโคนต้นใบ
ราคาขายส่ง : 25 - 40 บาท/ต้น
ราคาขายปลีก : 30 - 60 บาท/ต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น